Job Angebote

Imperial Fishing baut die Geschäftsfelder aus und sucht!

Mehr Details – KLICK hier!

 

New Teammember for Imperial-Fishing CZ:

Zdenek Marel

„Our new blood Zdenek Marel proves his skills every day on his short „after school sessions“ on our big Labe river. He is using IB Carptrack Mega.Krill boilies which is definitely the best IB product for these short trip sessions as it is attracting carp almost immediately! During spawning time not many people have luck on the river but Zdenek is doing a really good job!“

Kind regards
David Fořt
Team Imperial-Fishing CZ


Der Sommer neigt sich dem Ende

Irgendwann wird auch dieser tolle Sommer vorüber sein, leider. Die ersten Regengüsse haben uns ja schon erreicht. Wir haben einen übergroßen Bestand an wasserdichten Softshell Jacken mit tollem 2-fachen IB Stick (wasserdicht verschweißt) auf Lager. Wer Spaß beim Bieten hat, aber damit nicht zwangsläufig ein Spaßbieter ist, ist bei den aktuellen iBay Auktionen (ab 1 €) herzlich willkommen. Einfach in den Shop von Imperial Fishing und auf die iBay-Auktion klicken. Viel Erfolg!


NEWS from Team Imperial-Fishing Croatia

CRO + EN

Godišnji odmor još traje i to vrijeme treba iskoristi, znači otići u ribolov i tražiti šarane. Ovaj puta odluka pada na Lokvarsko jezero koje se nalazi u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj. Jezero je poprilično veliko i na njemu je skoro pa nemoguće loviti bez čamca, osobito sada kada je vodostaj na maksimumu. Lokvarsko jezero je nastalo izgradnjom brane i potapanjem cijelog sela kao i 3 pilane još davne 1952. godine, a duboko je na mjestima i do 40 metara. Lokvarsko je predivno, ali pomalo zna biti i opasno jer se znaju oko njega motati medvjedi i viđeni su već puno puta.

Holidays are still taking place and that means making the most of our time, meaning to go fishing and look for carp. This time, the decision is to go to Lokvarsko Lake, which is located in Gorski Kotar in Croatia. The lake is quite large and it is almost impossible to fish there without a boat, especially when water level is the highest. Lokvarsko jezero is created by the construction of a dam and by sinking of the whole village as well as the three sawmills in 1952, and it is deep in places up to 40 meters. Lokvarsko is beautiful, but it can be dangerous because bears are moving around; they have been seen many times.

Na jezero dolazim tijekom prijepodneva i odmah se bacam na posao, nosim stvari i slažem ih u čamac da bih mogao doći do željene pozicije. Tu sam poziciju odabrao jer je tu voda plića i riba se stalno mota oko potopljenog granja i panjeva kao i kamenih gromada. Na zadnjoj se fotografiji vidi koliko je opasnosti u vodi i što kamen napravi olovu, a možete si zamisliti što bi mogao i struni.

At the lake I’m starting in the morning and right away I start getting busy, carry things and place them in the boat to get to the desired position. I have chosen this position because the water is shallow here and the fish constantly move around the sunken branches as well as stone boulders. In the last photo, you can see how much danger is in the water and what the stones go to the lead, and you can imagine what could do to the line.

Čim sam došao na poziciju istrpavam stvari u žurbi jer sam željan što prije zabaciti, kao da nisam lovio mjesecima. Pripremam boile Mega.Krill od Imperial Baitsa, prelijevam ih sa Carptrack InLiquidom, a potom ih posipavam i Carptrack InP, stavljam ih na sunce da se što prije barem malo posuše. Na obali je sveopći nered, ali kreativni i to mi ne smeta, slaganje kampa doći će na red tek pošto zabacim štapove na željena mjesta.

As soon as I came to the position I rush to dump things because I wished to throw the rods out as soon as possible, as if I did not fish for months. I’m preparing Mega.Krill boilie of the Imperial Bait, overflow them with Carptrack InLiquido and then sprinkle them with CarpTrack InP. Now they are going on the sun to get dry as soon as possible. There is a general mess on the shore, but it does not bother me, setting up camp will wait till all rods are in the water.

Konačno su pozicije prihranjene “okupanim“ boilama, ali i onima direktno iz iBoxa kao i partiklom. Ovdje sam koristio i partikl jer ima dosta sitnijih šarana pa da se oni zanimaju partiklom dok pokušavam prevariti kojeg većeg na boile. Same boile na dlaci sam tretirao Carptrack Amino dipom i onda ih uvaljao u Carptrack Amino Gel što mi se pokazalo kao dobitna kombinacija na Mrzloj Vodici. Udice su velike i mesnate jer kako spomenuh da ima jako puno kamenja, potopljenih vrba i panjeva pa ribu moram malo jače izvlačiti van, a predvez je od duže tanje i fine upredenice. I buć! Sistemi su na mjestima, a ja uživam u prekrasnoj prirodi.

Finally, the positions were feed with“pimped“ boilies, but also to those directly from I Box as well as with particle (this time I also used particle food because there is a lot of small carps –while they are eating particle I will try to catch bigger ones on the boile. Bolies were treated with Carptrack Amino dip and then put them in Carptrack Amino Gel which proved to be a winning combination at Mrzla Vodica. Hooks are large and fleshy because as I mentioned it has a lot of rocks, roaches and other pesky fish, and I have to pull fish out a bit harder, and leader is of longer, thinner braided line. Ploop! The systems are in places, and I enjoy the beautiful nature.

Sada se lovim posla i idem složiti cijeli kamp, ali u tom poslu me prekida poznati i predivni zvuk signalizatora, bip, bip, biiii, bip,ne može dalje jer je rola stegnuta da mi riba ne bi bježala u granje. Skačem kao lud, podižem štap i drilam šarana. Moram napomenuti da su ovdje šarani strašno jaki, možda i najjači od svih voda gdje sam lovio. Borim se sa ribom da izbjegnem sve prepreke u vodi i uza obalu jer se riba divljački zabija u granje i kamenje uz samu obalu. Nakon nekog vremena riba se pomalo predaje, a mojoj sreći nema kraja. Predivna riba je u podmetaču, a ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Imperial Baits boila u kombinaciji sa svim ostalim dodacima je odradila svoje i nevjerojatno brzo mi je donijela lijepu ribu premda se na Lokvarskom jezeru uopće ne lovi ili jako rijetko, boile Mega.Krill od IB su uspjele!!

Now I’m getting busy-preparing the camp, but the beautiful known sound of the bite alarm is interrupting me, beep, beep, beep, beep, but cannot go further because the reel is tight so the fish would not run into the wood. I jump like a fool, pick up a rod and drill the carp, I must mention that carp are here dreadfully strong, perhaps the strongest of all the waters where I fished. I fight with the fish to avoid all the obstacles in the water and near the shore because the fish is wildly stuck in branches and rocks at the very end. After some time the fish is surrendering, and my luck has no end. The beautiful fish is in the net, and I’m the happiest man in the world. The Imperial Baits boilie in combination with all the other additives did their job and incredibly quickly bring me a nice fish. Even though to catch carp on Lokvarsko is very rare or never; the boilie Mega.Krill of IB did a wonderful job !!

Malo prihranim sa nešto prtikla i nekoliko boila, a onda završavam slaganje kampa. Sve je na svom mjestu.

I feed with a little bit of particle and a few boilies, and then ending up settling the camp. Everything is in its place.

Večer se brzo približila i do posljednjeg prebacivanja nije se ništa dešavalo. Bilo mi je to malo čudno, aaliiii, već tada je vodostaj počeo padati, ispuštali su vodu na brani, a nisam to vidio, tek u jutro vidim da je vodostaj opao za nekakvih 60-70 cm što se odrazilo na aktivnost ribe na dva hranilišta koja su bila na relativno plitkim dubinama. Ujutro maaalooo pomičem hranilišta u dublju vodu i nakon par sati imam jako lijepi potez. Opet divljačka borba kao da je šaran od ne znam koliko kilograma, ali je ipak opet malo veći od onih šta primaju na kukuruzu, no nije ni mali. Ribu spremam u carp sack za fotkanje dok prijatelj Šnajdar ne dođe jer je stvarno odličan fotograf. No to nije bilo sve! Nakon nekog vremena opet potez i još jedna lijepa riba je spremljena. Popodne dolazi prijatelj i fotka me sa ribama, a mrak u tili čas guta sve oko sebe.

The evening approached fast and nothing happened until the last minute. It was a little strange to me, but even then the water level started to fall, they dropped the water on the dam, and I did not see it. In the morning I saw the water level fall for some 60-70 cm which reflected on the activity of the fish on two feeding places which were on a relatively shallow area. In the morning, I moved the spots to deeper water and after a few hours I had a very nice run. Again a wild fight like it is carp of 100 pounds, but it’s still a bit bigger than carps that are feeding on corn. I’m putting a fish in a carp sack for a photo shooting while my friend šnajder come; he is a really great photographer. But that was not all! After a while another run and another beautiful fish were in the sack. In the afternoon, a friend came and took some pictures of me and the fish. In no time darkness swallows all around.

Poslije noći uvijek dolazi jutro i to kakvo predivno, maglovito, ali predivno. Igram se u samo jutro sa kukuruzom, dipam je u Carptrack Amino Dipu i potom je uvaljam u Carptrack Amino Gel i na tu kombinaciju za tili čas prevarim nekoliko malih riba poput ovog ljepotana.

There is always morning after night and what a wonderful beauty. I’m fishing with just corn on this morning, I dip it in the Carptrack Amino Dip and then roll it into Captrack Amino Gel-on that combination , in no time, I trick some small fish like this beauty.

Sve što je lijepo vrlo brzo prođe pa tako i ovaj ribolov i već je vrijeme bilo za poći doma. Žao mi je što moram ići, ali ostaju mi sjećanja i ove predivne fotografije. Imperial Baits je lovio i ulovio par većih riba na ovoj divljoj i velikoj vodi i to samo u meni budi još veću radoznalost i nestrpljenje da posjetim još više voda i probam prevariti još više ovih naših prekrasnih vodenih ljepotana.

Imperial Baits – We love to fish!

Everything that is nice goes away too quickly so as it was with this fishing trip and it was time to go home. I’m sorry I have to go, but I have beautiful memories and these wonderful photos. The Imperial Baits have worked and caught a couple of bigger fish on this wild and big water and that only gives me the greater curiosity and impatience to visit even more water and try to trick even more of these beautiful water beauties.

Imperial Baits – We love to fish!

Team Imperial-Fishing Croatia


Kommentiere den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here